Etwinning

 eTwinning az óvodában

Az eTwinning program az Európai Bizottság kezdeményezésére jött létre.

Olyan európai uniós együttműködés, melyben óvodák és iskolák egyaránt részt vehetnek. A közös munka egy adott témakör köré épül, melyet a részt vevő országok együttesen valósítanak meg egy eTwinninges portálon.

Az eTwinning egyik legfőbb érdeme, hogy új távlatokat nyit más kultúrák megismerésében, valamint az infokommunikációs eszközök szélesebb körű alkalmazásában. Több ezer pedagógus közössége, akik mind érdeklődnek a jobb, dinamikus, határok nélküli oktatás  és az európai együttműködés iránt. Ötleteit, tippjeit, munkáit és segédanyagait mindenki megoszthatja, így azok az egész etwinninges közösség számára közkinccsé válnak.

Az eTwinning projektek világosan megmutatják, hogy a gyerekek nagyon szeretnek más országbeli társaikkal kapcsolatba lépni függetlenül projektjük egyszerű, vagy összetett voltától.

Első próbálkozásunk az eTwinning programban:

2011. november: román és szlovák óvónők általindított magyar nyelvű projekt Téli ünnepek az óvodában címmel.

A projekt célja: Megismertetni az óvodásokkal a téli ünnepek értelmét, szépségét, élvezni az ünnepvárás örömeit, megismerkedni más országok szokásaival, mikulásos, karácsonyi versek, dalok megismerése, ünnepi képeslapok, karácsonyfa-díszek készítése. Kezdeti próbálkozásunkat siker koronázta, mert elnyertük a Minősített eTwinning Projekt címet.

Második projektünk ami 2012.-ben indult a Tudni illik, mi illik (Behavior and manners) címet kapta.

A Cinege csoport gyermekeinek a projekt keretein belül lehetőségük nyílt arra, hogy interaktív foglalkozások révén sajátítsák el a helyes viselkedési formákat az élet számos területén, mint a köszönés, bemutatkozás, étkezési szokások, közlekedési szabályok, segítségnyújtás a rászorulóknak.

Ezen kívül – ami talán a projekt legfőbb érdemének tekinthető – az eTwinning egyszerre tette lehetővé a helyes viselkedéskultúra elsajátítását, valamint más európai kultúrák megismerését. Mindez a modern technikai eszközök alkalmazása mellett történt. Készítettünk mesét, társasjátékot, puzzlét, címfelhőt, plakátot, beszélgettünk külföldi partnereinkkel e-mailen, skypon. A projekt legfontosabb produktuma egy dramatizálás lett, melyben a négy ország egy történetet alkotott. Ezt 2013 májusában a Csicsergő nap alkalmával bemutattuk a szülőknek is, a többi eszközből kiállítást készítettünk. A 2013 – as eTwinning versenyen az óvodás és alsó tagozatos kategóriában I. helyezést értünk el.

2013./14.-es tanévben a Minden nap tündérmese (Every day is fairy tale) című projektben vettünk részt. A gyermekek játékosan, a mese eszközével fontos ismeretekre tettek szert, megismerkedtek az egészséges életmóddal, az ünnepekkel,  megtanulták, hogy egymást iránt figyelmességet, tiszteletet mutassanak. A projekt kiváló lehetőséget nyújtott arra is, hogy az egyes foglalkozások az idegen kultúrák megismerésére, a nyelvek sokféleségének megtapasztalására és a térképhasználat megtanulására is kiterjedjenek. Megismerhettük a különböző országok meséit, népviseleteit, továbbá hagyományos süteményeiket is elkészítettük, így a tapasztalaton alapuló tanulás is bekerülhetett a projekttevékenységbe. A játékos feladatok és a mesék megismerése által a gyermekek értelmi képességeiket tekintve is fejlődtek, viselkedéskultúrájuk, toleranciájuk alakult, a világra nyitottabbakká váltak. A projekt egyik legnagyobb érdemének az tekinthető, hogy az infokommunikációs eszközöket széles körben alkalmaztuk, mégpedig a modern technikát a mesék és egyéb népi hagyományok világával ötvözve. A 2014 – es eTwinning versenyen az óvodás és alsó tagozatos kategóriában I. helyezést értünk el és elnyertük az Európai Minősített eTwinning projekt címet is.

A 2014./15. évi projektünk A varázsablak csodái (Wonders of magic window) címmel a médiatudatosságra épült. Azért választottuk ezt a témát, mert a mai világban nagy szükség van arra, hogy már a legkisebbek is megkapják azt a felkészítést, amely alkalmassá teszi őket a média világában való biztonságos eligazodásra. Nemcsak az információ mennyisége, hanem az infokommunikációs eszközök sokasága is indokolja a különös odafigyelést. Fontos, hogy a ma gyermekeiből a jövőben olyan felnőttek legyenek, akik a médiaértés képességével rendelkeznek. A 2015 – ös eTwinning versenyen az óvodás és alsó tagozatos kategóriában II. helyezést értünk el.

A 2016./17. – es tanév eTwinning projektje a környzetvédelem témakörében a Mosolygó bolygó (Smiling planet) címet kapta. Elengedhetetlen azoknak a szokásoknak, szabáyoknak, viselkedési formáknak a megalapozása és azon képességeknek a tudatos fejlesztése, amelyek megismerésével a gyemekek később környezettudatos felnőtté válhatnak.

Kapcsolat

Rákosmenti Csicsergő Óvoda
1173 Budapest, Kaszáló u. 48.

OM azonosító: 034636

Óvodavezető: Juhászné Almási Zsuzsa

Telefon:
+36 1 256 5546

E-mail:
ovoda@csicsergo17.hu
étkezés lerendelése:
lerendeles@csicsergo17.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.00 - 18.00

Csicsergő Alapítvány
Bankszámlaszám: 11717009-20027777
Adószám: 18053687-1-42

Rákosmenti Csicsergő Óvoda

© 2020 - Minden jog fenntartva