Digitális témahét

Tudatosan a jövőbe – vásárolj okosan!

    

Összefoglaló

Óvodai nevelésünk speciális célja a tágabb és szűkebb környezetében való magabiztosan eligazodó, az információszerzés- és kezelés technikáit ismerő, az infokommunikáció különböző formáiban jártas gyermek nevelése. Ennek egyik részeként törekszünk arra, hogy megtanuljanak kritikusan, értékelve viszonyulni a média által közvetített tartalmakhoz A mai világban az emberek nagy része tömegfogyasztóvá válik. A televíziós, internetes reklámok, az óriásplakátok, az újsághirdetések folyamatos vásárlásra, fogyasztásra ösztönzik az embereket és ez alól a gyerekek sem kivételek. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a gyerekek megértsék a kereskedelem és a reklám céljait. Projektünk során a gyerekeket abba az irányba próbáljuk terelni, hogy a későbbiekben tudatos vásárlók legyenek.

Témahetünket beszélgetéssel kezdjük a választási lehetőségekről, vágyainkról.

Az interneten gabonapehely reklámokat keresünk.

Majd üzletlátogatással folytatjuk egy közeli szupermarketben, hogy a gyerekek a helyszíni foglalkozáson, tapasztalaton alapuló tanulással szerezzék meg az ismereteket – hogyan helyezik el az árukat a polcokra, milyen a csomagolás, mennyibe kerül, stb. Közösen eldöntjük, hogy melyik két terméket (egy színes dobozos és egy egyszerű csomagolású gabonapelyhet) vásároljuk meg.

Majd megkóstoljuk a gabonapelyheket úgy, hogy a csomagolását nem látják a gyerekek és eldöntjük, hogy melyik finomabb: valóban a színes dobozos az ízletesebb, netán az egyszerűbb csomagolás is rejthet finom ízeket?

Ezután megtervezzük saját gabonapelyhes dobozainkat, kitaláljuk, hogy milyen figurákkal, színekkel, feliratokkal adhatnánk el a legsikeresebben. Különböző technikákkal: rajzolással, vágás – ragasztással és számítógépen terveznek a gyerekek csomagolásokat. Reklám szlogeneket találunk ki és plakátot tervezünk.

A boltos játékhoz pénzeket készítünk, melyen keresztül számos matematikai tapasztalatot szerezhetnek, gyakorolhatják az udvariassági szokásokat és a bolt berendezésekor a szupermarketben szerzett tapasztalataikat felhasználhatják.

A Zsebre megy című társasjátékkal játékos formában gyakoroljuk, hogy hogyan kellsaját kis vagyonunkkal gazdálkodni.

A tevékenység megvalósításában igénybe vesszük az IKT nyújtotta lehetőségeket:internetes játékok is segítenek a téma feldolgozásában, diktafont használunk a szlogen – ötletek felvételéhez és a projekt megvalósítása során a fényképezés technikáját is gyakoroljuk.

Fejlesztési cél

Tudatos fogyasztóvá válás

Auditív figyelem a reklámok szövegének, zenéjének megfigyelése által

Vizuális figyelem az üzletlátogatás, a reklámnézés, a doboztervezés és a boltberendezés által

Vizuális érzékelés, észlelés a csomagolás hasonlóságainak és különbségeinek felfedezésével

A kreativitás, a szem-kéz koordináció, kézügyesség és a finom-mozgás fejlesztése a doboz elkészítésével, a bolt berendezésével és az internetes játékok használatával

Digitális kompetenciák fejlesztése a számítógépes programok – játékok,  diktafon,  digitális fényképezőgép,  nyomtató használata során

Nyelvi és kommunikációs készségek a boltos játék, a szlogenek kitalálása és a közös tervezés során

Együttműködési készség a különböző feladatok megoldása során

Eszközigény

Hardver: számítógép,  diktafon,  digitális fényképezőgép,  nyomtató

Szoftver: Microsoft Office

Alkalmazások:  Pixabay,  Animoto,  Flash-gear

Célok és követelmények

Az informatikai nevelés óvodánkban önálló fejezetként a tevékenységformák között kapott helyet.

Célunk: a tágabb és szűkebb környezetében való magabiztosan eligazodó, az információszerzés- és kezelés technikáit ismerő, az infokommunikáció különböző formáiban jártas gyermek nevelése.

Óvodánk nevelőközössége az informatikai nevelést széleskörűen, az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a gyermekek érdeklődése szerint, a mindennapokba beépítve, sokadik játéktevékenységként értelmezi.

Játékok sokaságával bevezetjük gyermekeinket az információs és kommunikációs kultúra rejtelmeibe. Így kaphatott helyet a Tudatosan a jövőbe – vásárolj okosan! című projektünk, melynek egy kis szelete a médiaértés és fő célja, hogy az óvodás gyerekek életkoruknak megfelelően egészséges gyanakvással fogadják a reklámokat és a későbbiekben tudatos vásárlók legyenek. Mindezek elősegítik a XXI. századi készségek fejlesztését: kiemelten az információs műveltség – IKT műveltség, a média műveltség, matematikai kompetenciák, kreativitás és innováció, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás, a döntéshozás, a kommunikáció, az együttműködés és csapatmunka, a rugalmasság és alkalmazkodóképesség.

Projekttevékenységek

Az információs műveltség, az IKT műveltség és a média műveltség fejlesztése végig jelen volt projektünk megvalósítása során:

– az interneten gabonapehely reklámokat keresünk és néztünk

– gabonapehely – dobozokat, plakátot szerkesztettünk a Pixabay program segítségével

– a World használatát a betűket ismerő – írni tudó gyerekekkel gyakoroltuk, majd a feliratokat kinyomtattuk

– az elkészült plakáttervből puzzle készítő program segítségével készítettünk kirakós játékot

– internetes játékok is segítettek a téma feldolgozásában

– diktafont használunk a szlogen – ötletek felvételéhez

– a projekt megvalósítása során a fényképezés technikáját folyamatosan gyakoroltuk

– a termékek polcon való elhelyezésével és a csomagolás hasonlóságainak és különbségeinek felfedezésével

– megfigyeltük a valóság és reklám közötti hasonlóságokat és különbségeket

A gyermekek kreativitása, kommunikációja, együttműködési készsége és csapatmunkafejlesztése, a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség a gabonapelyhes doboz és a plakát tervezésével – elkészítésével, a szlogenek kitalálásával, a saját boltunk berendezésével, a boltos szerepjáték, a társasjáték, a memóriajáték és az internetes játékok használatával valósult meg.

A matematikai kompetenciák fejlesztése is folyamatosan végigvonult a projekt megvalósítása során.

Kapcsolat

Rákosmenti Csicsergő Óvoda
1173 Budapest, Kaszáló u. 48.

OM azonosító: 034636

Óvodavezető: Juhászné Almási Zsuzsa

Telefon:
+36 1 256 5546

E-mail:
ovoda@csicsergo17.hu
étkezés lerendelése:
lerendeles@csicsergo17.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.00 - 18.00

Csicsergő Alapítvány
Bankszámlaszám: 11717009-20027777
Adószám: 18053687-1-42

Rákosmenti Csicsergő Óvoda

© 2020 - Minden jog fenntartva